Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do internatu

w roku szkolnym 2019/2020:

DATA

CZYNNOŚCI

9 maja – 5 lipca 2019 r. (do godz. 15.00) Składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu.

Wykaz wymaganych dokumentów określa Regulamin rekrutacji do internatu.

8 – 12 lipca 2019 r. Weryfikacja złożonych dokumentów.
12 lipca 2019 r. godz. 12:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji.
do 29 sierpnia 2019 r. (do godz. 15.00) Składanie pozostałych dokumentów, wymaganych od osób, które zostały przyjęte do internatu.

Wykaz wymaganych dokumentów określa Regulamin rekrutacji do internatu.