Informacje Rady Rodziców

Szczecinek, dnia 01.06.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE UBEZPIECZYCIELA

ROKU SZKOLNEGO 2018/19

dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecink

 

ad.1) Decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019, będzie podejmowało Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku, oraz Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.

ad.2) Oferty na ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019 należy składać do 30.06.2018 r.

ad.3) Ofety należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres : Rada Rodziców przy Zespole Szkół  nr 1 im. KEN w Szczecinku, ul. Szczecińska 47  78-400 Szczecinek.

ad.4) Osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019 jest Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Kosierkiewicz  oraz Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Agnieszka Sitek.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Elżbieta Kosierkiewicz