Informacje Rady Rodziców

 Szczecinek, dnia 22.05.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE UBEZPIECZYCIELA

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

 

ad.1) Decyzje o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020, będzie podejmowało Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku oraz Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.

ad.2) Oferty na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020 należy składać do 30.06.2019.

ad.3) Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku, ul.Szczecińska 47 78-400 Szczecinek

ad.4) Osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020 jest:

Przewodnicząca Rady Rodziców                  –  Sylwia Ciecińska

oraz Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców  – Agnieszka Sitek.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Sitek