Informacje Rady Rodziców

Informacja dotycząca szafek szkolnych

rok szkolny 2016/2017

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku informuje, że klucze do szafek szkolnych wydawane są od miesiąca maja 2016 w sekretariacie szkoły przez Panią Wiolettę Jurkiewicz Mrówka, po uprzednim podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego oraz ucznia oświadczeń dotyczących korzystania z szafek szkolnych będących własnością Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku” (druki do pobrania na stronie) oraz wpłaceniu kaucji w wysokości 100,00 zł. Kaucja zwracana jest w 100% po rezygnacji z użytkowania szafki  i zdaniu klucza, wobec czego jednym z warunków jej użyczenia jest podpisanie w/w oświadczeń.

W załączeniu treść oświadczenia: oświadczenie 1 – szafki szkolneoświadczenie 2 – szafki szkolne

Prezydium Rady Rodziców