Młodzieżowa Rada Internatu 2018/2019

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU

(opiekun: mgr Radacz Beata)

 

PRZEWODNICZĄCY MRI: ŁUKASZEWSKA ADRIANNA

 

WICEPRZEWODNICZĄCY MRI: GOŁUCKI JAKUB

 

SEKCJA HIGIENICZNA (opiekun: mgr Renata Kozłowska-Czuk)

 1. MAJER ELŻBIETA
 2. JĄCZKOWSKA KLAUDIA

 

SEKCJA GOSPODARCZA (opiekun: mgr Regina Kurzawa)

 1. ŁUKASZEWSKA ADRIANNA
 2. SZYMAŃSKA NATALIA
 3. KUCZERKA MAGDALENA

 

SEKCJA  SPORTOWA (opiekunowie: mgr Monika Szubert, mgr Patryk Zaborowski)

 1. GOŁUCKI JAKUB
 2. KOZŁOWSKA MAGDALENA
 3. PIOTROWSKA WIKTORIA

 

SEKCJA KULTURALNA (opiekun: mgr Radacz Beata)

 1. BEJGER MATEUSZ
 2. MROCZKOWSKA JULITA
 3. MROCZKOWSKA MILENA
 4. STANISŁAW GROSICKI
 5. CZERWIAK EMILIA

 

SKARBNIK  FRĄCZYK KATARZYNA

KRONIKA INTERNATU (opiekun: mgr Radacz Beata)

 

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU

 

Przystosowanie wychowanka do życia w Internacie.

 1. Wprowadzenie uczniów klas pierwszych w obowiązki dyżurnych (IX – X, sekcja gospodarcza).
 2. Organizacja dyżurów kolacyjnych na stołówce, sprzątania śmieci wokół internatu oraz sprzątania łazienek i korytarzy na każdym piętrze (cały rok, sekcja gospodarcza)

II Kształtowanie samorządności i samodzielności mieszkańców naszego Internatu.

 1. Promocja zdrowia (cały rok wg potrzebsekcja sportowa; sekcja higieniczna, sekcja kulturalna )
  • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (2 razy w tygodniu w okresie jesienno – zimowym)
  • lodowisko, zajęcia sportowe na boisku Orlik
  • współpraca z pielęgniarką szkolną
  • mecze towarzyskie w piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy i koszykówkę,
  • ćwiczenia na siłowni
  • organizacja różnego rodzaju turniejów  sportowych
  • organizacja spotkań z osobami zajmującymi się promocją zdrowia ( np. lekarz, dietetyk, przedstawiciele firm kosmetycznych)
 1.  Kształtowanie świadomości młodzieży na temat ich odpowiedzialności za Internat i wyrządzone przez młodzież szkody ( cały rok, poszczególne sekcje):     
 • zebrania organizowane przez MRI
 • działalność poszczególnych sekcji
 • wybory do Młodzieżowej Rady Internatu – III 2019

III Rozwój zainteresowań kulturalnych.

 1. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez MRI (wg kalendarza imprez, sekcja kulturalna).
 2. Zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne np. SAPiK, Muzeum, Szkołę Muzyczną, kino (cały rok, wg propozycji instytucji).
 3. Spotkania młodzieży ze specjalistami w swoich dziedzinach (wg potrzeb w ciągu roku, wszystkie sekcje):
 • funkcjonariuszem Policji,
 • pielęgniarką,
 • ratownikami medycznymi,
  • pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
  • kosmetyczką.

4. Kontynuacja współpracy z innymi Internatami w naszym mieście (cały rok, sekcja kulturalna, sekcja sportowa)

 • wspólne dyskoteki,
 • towarzyskie mecze w piłkę nożną, tenis stołowy, siatkówkę i koszykówkę,
 • Międzyinternackie Turnieje Sportowe,
 • organizacja Miss i Mistera Internatów 2019,
 • czynny udział w imprezach organizowanych przez inne Internaty

5. Organizacja dyskotek w Internacie (ok. 1 raz w miesiącu, sekcja kulturalna)

6. Prowadzenie ,,Klubu Ciekawego Filmu” ( co tydzień/ 2 tygodnie)

 

 1. Codzienna czystość i higiena.
  1. Konkurs czystości między pokojami mieszkalnymi zakończony wręczeniem nagród  (sekcja  gospodarcza, sekcja higieniczna)
  2. Samorząd aktywny w zwalczaniu plagi palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkomanii, wulgaryzmów oraz wandalizmu na terenie internatu poprzez plakaty, indywidualne upomnienia, gazetki (cały rok, sekcja higieniczna)
  3. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i otoczenia ( sekcja higieniczna)
  4. Samorząd aktywny w propagowaniu zdrowego stylu żywienia poprzez akcję plakatową, rozmowy indywidualne (sekcja higieniczna)
  5. Spotkania na temat profilaktyki zdrowia z zaproszonymi gośćmi (wg potrzeb, sekcja higieniczna, sekcja kulturalna).

 

 1. Aktywna praca samorządu internackiego.
  1. Zebrania członków MRI z opiekunem, omawianie wniosków, propozycji młodzieży, ich postulatów dotyczących funkcjonowania internatu, wprowadzania zmian oraz innowacji itp.( cały rok, wg potrzeb – minimum 1 raz w semestrze)
  2. Współpraca MRI z kierownikiem internatu i dyrekcją szkoły ( cały rok, wg potrzeb):
 • przedstawianie sugestii zmian, wniosków i  propozycji kierownikowi internatu oraz dyrekcji szkoły
 •  spotkania z kierownikiem internatu lub opiekunem MRI  w celu omawiania spraw ważnych dla wychowanków

 

OPIEKUN MRI:                                               PRZEWODNICZĄCY MRI:    

 mgr Beata Radacz                                           Łukaszewska Adrianna