Młodzieżowa Rada Internatu

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

Rok szkolny 2020/2021

 

OPIEKUN MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU – mgr Monika Szubert          

PRZEWODNICZĄCA MRI – KAROLINA PŁAZA

WICEPRZEWODNICZĄCY MRI – KACPER WEŁNIŃSKI

SKARBNIK  WIKTORIA SZATKOWSKA, NATALIA CZYŻEWSKA

 

SEKCJA HIGIENICZNA  opiekun – mgr Anna Warach – Horbik, mgr Anna Zdunek

 1.  NATALIA DURMAJ
 2.  SZYMON MILEWSKI
 3.  FILIP UŁAŚ
 4.  JULIA DURMAJ

 

SEKCJA GOSPODARCZA  opiekun – mgr Regina Kurzawa

 1. NATALIA CHEREK
 2. NATALIA CZYŻEWSKA
 3. KAROLINA PŁAZA
 4. SARA SITAREK

 

 SEKCJA SPORTOWA  opiekun – mgr Joanna Racisz – Czapla, mgr Patryk Zaborowski

 1. SZYMON RYŁO
 2. PATRYK KONASZYŃSKI
 3. MAŁGORZATA MICHLEWICZ
 4. WIKTORIA PIOTROWSKA

 

SEKCJA KULTURALNA  opiekun – mgr Marzena Kłosowicz

 1. KACPER WEŁNIŃSKI
 2. PATRYK JAKUBOWSKI
 3. WIKTORIA SZATKOWSKA
 4. ALEKSANDRA KUZIO
 5. MAGDALENA KOZŁOWSKA

 

KRONIKA INTERNATU – mgr Marzena Kłosowicz