Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie do internatu
Oświadczenie rodziców
Skierowanie do internatu – Nie dotyczy uczniów i osób zamierzających być uczniami ZS nr 1 im. KEN.
Oświadczenie o rezygnacji z internatu (uczniowie pełnoletni)
Oświadczenie o rezygnacji z internatu (uczniowie niepełnoletni)
Deklaracja pobytu (uczniowie pełnoletni) Deklaracja pobytu (uczniowie niepełnoletni)
Oświadczenie o lekach (uczniowie pełnoletni) Oświadczenie o lekach (uczniowie niepełnoletni)
Zgoda na oceny (uczniowie pełnoletn) Zgoda na oceny (uczniowie niepełnoletni)