Prawo szkolne

 

Wszystkie kwestie związane z działalnością szkoły oraz o prawach i obowiązkach uczniów reguluje Statut Szkoły.

Jest on dostępny na internetowej stronie szkoły, w bibliotece szkolnej oraz na stronie BIP.

Oprócz tego innymi ważnymi dokumentami w codziennym funkcjonowaniu szkoły są:

 • Regulamin wewnętrzny
 • Regulamin pracy
 • Instrukcja obiegów dokumentów
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin nagród dla nauczycieli
 • Aktualny arkusz organizacyjny
 • Ksiega zarządzeń dyrektora
 • Szkolny Program Wychowawczy
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Księga Uczniów