Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku

rok szkolny  2017/ 2018

  1. Sylwia Ciecińska – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Agnieszka Sitek – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców 
  3. Anna Piskorska – Skarbnik 
  4. Joanna Butoka – Protokolant

 

Komisja Rewizyjna przy Radzie Rodziców   Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku

rok szkolny  2017 / 2018

  1. Anna Franczak –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców
  2. Mariusz Zamorowski – Członek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców
  3. Marta Pisula-Witkowska – Członek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców