Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku

rok szkolny  2017/ 2018

  1. Elżbieta Kosierkiewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Agnieszka Sitek – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców 
  3. Joanna Butoka – Sekretarz Rady Rodziców 
  4. Anna Piskorska – Skarbnik / Księgowa Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna przy Radzie Rodziców   Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku

rok szkolny  2017 / 2018

  1. Iwona Frehlich-Kasprzak–Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców
  2. Ewa Marczyńska – Członek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców
  3. Mariusz Zamorowski – Członek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców