HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

 

Harmonogram rekrutacji

w II Liceum Ogólnokształcącym
i Techniku Zawodowym nr 1
w Szczecinku na rok szkolny 2018/19

DATA

CZYNNOŚCI

od  09 maja 2018r. (środa)
do 19 czerwca 2018r. (wtorek)
do godz. 15.00
Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły sportowej.
od 09 maja (środa)
do 22 maja (wtorek) 2018r.
Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym
Od 23 maja (środa)  
do 8 czerwca (piątek) 2018r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
do 11 czerwca (poniedziałek) 2018r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Od 15 czerwca (piątek)
do 19 czerwca (wtorek) 2018r
do godz. 15.00 
Możliwość dokonania zmian wybranych szkół.
Od 22 czerwca (piątek)
do 26 czerwca (wtorek) 2018r
do godz. 15.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 28 czerwca (czwartek) 2018r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 06 lipca 2018r. (piątek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2018 r. (wtorek)

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Dnia 11 lipca 2018 r. (środa)

 do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
12 lipca 2018r. (czwartek) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.