HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji

w II Liceum Ogólnokształcącym i Techniku Zawodowym nr 1
w Szczecinku na rok szkolny 2017/18

DATA CZYNNOŚCI
od  09 maja 2017 r. (wtorek)
do 21 czerwca 2017 r. (środa)
do godz. 15.00

Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły sportowej.

od 24 maja (środa)
do 12 czerwca (poniedziałek) 2017 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
do 14 czerwca 2017 r. (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

od 23 czerwca 2017 r.(piątek) 
do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 29 czerwca (czwartek) 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4 lipca 2017 r. (wtorek) 

 do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 lipca 2017 r. (wtorek) 

do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

do 11 lipca 2017 r. (wtorek)

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia.

Dnia 26 lipca 2017 r. (środa)

 do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 lipca 2017 r. (środa)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.