Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

 

22.11.2017 godz. 16:30 – ŚRÓDOKRESOWE SPOTKANIE Z RODZICAMI

07.02.2018 godz. 16:30 –  SPOTKANIE Z RODZICAMI – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej