Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

 

w I semestrze roku szk. 2017/2018

22.11.2017 godz. 16:30 – ŚRÓDOKRESOWE SPOTKANIE Z RODZICAMI

07.02.2018 godz. 16:30 –  SPOTKANIE Z RODZICAMI – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej

 

w II semestrze roku szk. 2017/2018

21.03.2018 godz. 16:00 – Spotkanie z rodzicami uczniów  klas programowo najwyższych ( III LO i IV TZ )

18.05.2018 godz. 16:30 – WYWIADÓWKA – kl. I, II LO  oraz I, II i III TZ