Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

 

w I semestrze roku szk. 2018/2019

16.11.2018 godz. 16:30 –  śródokresowe zebranie rodziców