Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2017/2018

Zadania

Forma realizacji

Termin

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018 Spotkanie z Zarządem SU, dyskusja propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny

IX/X

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU Prowadzenie tablicy informacyjnej

Cały rok

Prowadzenie kroniki SU
Pomoc w prowadzeniu strony w Internecie 
Praca na rzecz szkoły Prowadzenie „Szczęśliwego Numerka”

Cały rok

Opracowanie zmian w Regulaminie SU 

IX/X

Spotkania Zarządu SU Spotkania robocze ZSU

Cały rok

Według potrzeb

Uroczyste spotkania okolicznościowe 
Współpraca Zarządu SU z samorządami klasowymi Informacyjne spotkania z samorządami klasowymi

Cały rok

Udział w imprezach organizowanych przez uczniów 
Praca na rzecz środowiska Udział w akcji „Góra Grosza”

XI

Udział w Dniu Otwartym Szkoły 

IV-V

Inna działalność SU w zależności od potrzeb, np. akcje charytatywne

Cały rok

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej Życzenia dla nauczycieli i „słodki upominek”

X

Bawmy się razem Np.imprezy, dyskoteki np.:

1)     Andrzejkowa

2)     Karnawałowa

3)     Inna, np. walentynkowa

4)     Dzień Łasucha, np. z okazji TŁUSTEGO CZWARTKU

Wg kalendarza

 

Wybory przewodniczącego SU i Zarządu  SU Kampania wyborcza

IX/X

Wybory
Mikołajki  Spotkania klasowe z Mikołajem

XII

Mikołaj w naszej szkole; słodkie niespodzianki dla uczniów i pracowników szkoły
  Święta Bożego Narodzenia Ubranie choinki szkolnej

XII

Uroczyste spotkanie opłatkowe 
Walentynki –Dzień Zakochanych Okolicznościowa gazetka

II

Zabawy walentynkowe 
Rozwijanie samorządności Apele porządkowe: pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu

Cały rok

Opiniowanie dokumentów szkolnych
Wielkanoc Okolicznościowe życzenia świąteczne 

IV

Międzynarodowy Dzień Kobiet Okolicznościowa gazetka; przygotowanie życzeń; dzień bez pytania dla dziewcząt 

III

Pierwszy Dzień Wiosny Okolicznościowa gazetka

III

Np. konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
Pożegnanie klas programowo najwyższych Pomoc w organizacji apelu z okazji zakończenia nauki i upominki od klas pierwszych 

IV

Dzień Dziecka Okolicznościowa gazetka

VI

Dzień bez pytania dla uczniów
Rówieśnicy-rówieśnikom Szkolna giełda podręczników

IX

Zakończenie roku szkolnego Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (pomoc w przeprowadzeniu).

VI

 

Przewodniczący: Adrian Dacio

Opiekunki: Agnieszka Ziomek, Jolanta Daniłowicz