Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2018/2019

Zadania Forma realizacji Termin
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2018/2019 Spotkanie z Zarządem SU, dyskusja propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny  IX/X
Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU Prowadzenie tablicy informacyjnej Cały rok
Prowadzenie kroniki SU
Pomoc w prowadzeniu strony w Internecie 
Praca na rzecz szkoły Prowadzenie „Szczęśliwego Numerka” Cały rok
Opracowanie zmian w Regulaminie SU  IX/X
Spotkania Zarządu SU Spotkania robocze ZSU Cały rok (Według potrzeb)
Uroczyste spotkania okolicznościowe 
Współpraca Zarządu SU z samorządami klasowymi Informacyjne spotkania z samorządami klasowymi Cały rok
Udział w imprezach organizowanych przez uczniów 
Praca na rzecz środowiska Udział w akcji „Góra Grosza” XI
Udział w Dniu Otwartym Szkoły IV-V
Inna działalność SU w zależności od potrzeb, np. akcje charytatywne Cały rok
Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej Życzenia dla nauczycieli i „słodki upominek” X
Bawmy się razem Imprezy, np.:

1) Kawiarenki tematyczne

4)     Dzień Łasucha, np. z okazji TŁUSTEGO CZWARTKU

Wg kalendarza

 

Wybory przewodniczącego SU i Zarządu  SU Kampania wyborcza  

 

IX/X

Wybory
Mikołajki  

Spotkania klasowe z Mikołajem

 

XII

Mikołaj w naszej szkole; słodkie niespodzianki dla uczniów i pracowników szkoły
 

 

Święta Bożego Narodzenia

Ubranie choinki szkolnej  

 

XII

Uroczyste spotkanie opłatkowe 
Walentynki –Dzień Zakochanych Okolicznościowa gazetka II
Zabawy walentynkowe 
Rozwijanie samorządności  

Apele porządkowe: pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu

Cały rok
Opiniowanie dokumentów szkolnych 
Wielkanoc Okolicznościowe życzenia świąteczne  IV
Międzynarodowy Dzień Kobiet Okolicznościowa gazetka; przygotowanie życzeń; dzień bez pytania dla dziewcząt  III
Pierwszy Dzień Wiosny Okolicznościowa gazetka III
Np. konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
Pożegnanie klas programowo najwyższych Pomoc w organizacji apelu z okazji zakończenia nauki i upominki od klas pierwszych  IV
Dzień Dziecka Okolicznościowa gazetka VI
Dzień bez pytania dla uczniów
Rówieśnicy-rówieśnikom Szkolna giełda podręczników  IX
Zakończenie roku szkolnego  Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (pomoc w przeprowadzeniu). VI

 

Przewodniczący: Karol Komorski

Opiekunki: Jolanta Daniłowicz, Agnieszka Ziomek