Płatności

WZROST OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE OD 01.01.2022 r.

 

Kierownik internatu informuje, że od 01 stycznia 2022 r. wzrasta opłata za zakwaterowanie w internacie z 50,00 zł do 60,00 zł miesięcznie.

OPŁATA ZA POBYT W INTERNACIE

  • ZAKWATEROWANIE – 50 zł miesięcznie
  • WYŻYWIENIE – 10 zł dzienna stawka żywieniowa
    Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Miesięczna opłata za pobyt w internacie jest sumą opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

Płatności dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto: 05 85661042 0501 1261 2004 0003, w tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.