Podręczniki

Liceum Ogólnokształcące 2021/2022

Klasy I

I A (politechniczna) I B (medyczna) I C (lingwistyczna) I S 

Klasy II

II A  II B II C   

Klasy III

III A po gimnazjum
III A po szkole podstawowej
III B  po gimnazjum

III B po szkole podstawowej

III C po gimnazjum

III C po szkole podstawowej

 

Technikum Zawodowe 2021/2022

Technik Ekonomista

I TE II TE III TE po gimnazjum

III TE po szkole podstawowej

IV TE

Technik Organizacji Reklamy

  IV TOR

Technik Informatyk

I TI II TI  III TI po gimnazjum

III TI po szkole podstawowej

IV TI1

IV TI2

Technik Programista

I TP II TP