1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE COVID

 2. Procedura COVID-19 internat KEN 2020-21

 3. Deklaracja pobytu (uczniowie niepełnoletni)

 4. Deklaracja pobytu (uczniowie pełnoletni)

 5. Klauzula informacyjna – pobyt w internacie

  Następujące dokumenty dotyczące pobytu w internacie będą dostępne do pobrania w terminie późniejszym:

 6. Oświadczenia rodziców dotyczące pobytu dziecka w internacie

 7. Zgoda na pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia (uczniowie niepełnoletni)

 8. Zgoda na pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia (uczniowie pełnoletni)

 9. Zgoda na pozyskiwanie informacji o wynikach w nauce (uczniowie niepełnoletni)

 10. Zgoda na pozyskiwanie informacji o wynikach w nauce (uczniowie pełnoletni)

 11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczniowie niepełnoletni)

 12. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczniowie pełnoletni)

 13. Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych

 14. Zgoda na udział w imprezach sportowych

 15. Zgoda na aktywność fizyczną

 16. Zgoda na korzystanie z samochodu jako kierowca

 17. Zgoda na korzystanie z samochodu jako pasażer

 18. Zgoda na jednorazowe wyjście

Oświadczenia dotyczące spożycia/posiadania alkoholu oraz palenia papierosów/e-papierosów:

 1. Oświadczenie dotyczące alkoholu (uczniowie niepełnoletni)

 2. Oświadczenie dotyczące alkoholu (uczniowie pełnoletni)

 3. Oświadczenie dotyczące palenia (uczniowie niepełnoletni)

 4. Oświadczenie dotyczące palenia (uczniowie pełnoletni)