• Internat jest placówką koedukacyjną, sprawującą całodobową opiekę nad młodzieżą – wychowawcy
  pełnią również dyżury nocne.
 • Budynek internatu objęty jest monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
  nauki, wychowania i opieki wychowankom.
 • Oferujemy 4-osobowe pokoje, bez łazienek.
 • Łazienki są wspólne na każdej z kondygnacji i składają się z 3 pomieszczeń: toalet, pryszniców
  i umywalni.
 • Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:
  • opłata za zakwaterowanie
  • opłata za wyżywienie
 • Oferujemy całodzienne wyżywienie: śniadania i kolacje w formie „szwedzkiego stołu” oraz
  dwudaniowe obiady.
 • Funkcjonuje Samorząd Internacki zwany Młodzieżową Radą Internatu, w ramach której działają sekcje:
  • sportowa,
  • higieniczna,
  • gospodarcza,
  • kulturalna.
 • Prowadzona jest kronika internatu.
 • Działa Klub Ciekawego Filmu.
 • Wychowankowie mają możliwość korzystania z:
  • siłowni ze stołem do tenisa,
  • sali do DARTA,
  • szkolnej sali gimnastycznej,
  • nowoczesnej hali sportowej,
  • kompleksu boisk „Orlik”,
  • lodowiska – w okresie zimowym,
  • księgozbioru biblioteczki internackiej,
  • pokojów do cichej nauki,
  • świetlicy z telewizorem i rzutnikiem,
  • pomieszczenia do dyspozycji wychowanków wyposażonego w kuchenkę elektryczną i mikrofalową.
 • Organizowanych jest szereg imprez dla wychowanków w tzw. czasie wolnym (m.in. dyskoteki, turnieje sportowe, imprezy kultywujące tradycje internatu np. Andrzejki, Wigilia, Pierwszy Dzień Wiosny, Pożegnanie Maturzystów).
 • Mieszkając w internacie, młodzież ma możliwość korzystania z oferty kulturalnej proponowanej przez miasto (m.in. basen, kino, muzeum, wyciąg nart wodnych, korty tenisowe ze ścianką wspinaczkową).
 • Przyjeżdżając do internatu należy posiadać:
  • własną pościel (poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę i prześcieradło),
  • kapcie i klapki pod prysznic,
  • ręczniki i przybory toaletowe,
  • komplet naczyń stołowych do korzystania z nich w pokoju (talerzyk, kubek, sztućce) – obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki!!!
 • Wychowanków obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo
  opisuje Rozdział III Statutu LO w ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku, dostępny na stronie internetowej
  szkoły.
 • Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w internacie wychowanek może zostać czasowo zawieszony w prawach mieszkańca internatu lub skreślony z listy wychowanków.