Wszystkie pobrane pliki powinny być wydrukowane w kolorze.

Format Nazwa dokumentu Komentarz
Formularz zgłoszeniowy ucznia  
Deklaracja uczestnictwa  
Regulamin uczestnictwa  
Oświadczenie uczestnika projektu  
Oświadczenie wizerunek  

„Dokumenty stażowe”

Format Nazwa dokumentu Komentarz
Dziennik stażu praktyk  
Kwestionariusz praktykanta, stażysty  
Załącznik nr 1 – Nota księgowa  
Załącznik nr 2 – Lista obecności  
Załącznik nr 3 – Program stażu, praktyki