Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu, w tym prawa i obowiązki wychowanków,
określa Rozdział III Statutu LO w ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku.

Format Nazwa dokumentu Komentarz
Statut LO