Wszystkie dokumenty należy drukować w kolorze

Dokumenty rekrutacyjne projektu

Format Nazwa dokumentu Komentarz
Deklaracja uczestnictwa  
Formularz zgłoszeniowy do projektu  
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
Oświadczenie uczestnika projektu  

Dokumenty potwierdzające realizacje staży uczniowskich

Format Nazwa dokumentu Komentarz
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego  
Dziennik stażu uczniowskiego  
Nota księgowa  
Szczegółowe wyjaśnienie rozliczenia kosztów organizacji i prowadzenia stażu uczniowskiego  
Lista obecności  
Oświadczenie opiekuna stażu