Aktualności

Co się działo w tym roku w projekcie „Dobry klimat dla zawodowców”?- podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

 1. Rekrutacja nowych uczestników projektu. We wrześniu rozpoczęła się kolejna tura rekrutacji uczestników projektu. Rekrutację rozpoczęliśmy od spotkań skierowanych do kandydatów, uczniów klasy technikalnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Na spotkaniu tym zostały przekazane informację o projekcie, etapy jego realizacji oraz poinformowaliśmy Was o osobach odpowiedzialnych za realizacje projektu w naszej szkole.
 2. Realizacja szkolenia ECDL. Uczestnicy projektu systematycznie realizowali szkolenie ECDL realizowane przez Blue House w Szczecinku. Podział uczestników następował z uwzględnieniem terminarzu ich staży, oraz ich możliwości czasowych. Każde szkolenie zakończone było egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
 3. Realizacja szkolenia Prawa Jazdy. Grupa uczestników projektu, która zadeklarowała chęć udziału w szkoleniu prawa jazdy uczestniczy w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Szkolenie jest realizowane przez szkołę jazdy KONKRET.  Będzie zakończone egzaminem. Trzymamy kciuki J
 4. Realizacja staży. Każdy z uczestników projektu realizował staż w wybranej przez siebie jednostce gospodarczej. Staż trwał 150 h i odbywał się zgodnie z programem stażu uwzględniającym branżę kształcenia uczestnika. Każdy stażysta ustalał z pracodawcą termin realizacji stażu według swoich i pracodawcy możliwości czasowych. Po rozliczeniu dokumentacji stażu uczestnik projektu otrzymał wynagrodzenie za odbyty staż.
 5. Realizacja studiów podyplomowych. Dwóch nauczycieli Naszej szkoły realizuje studia podyplomowe w zakresie przedmiotów nauczanych na profilu Technik Informatyk. Jak każde studia podyplomowe zakończą się one obroną pracy dyplomowej. Trzymamy za Was kciuki. J
 6. Wyposażenie pracowni.W ramach realizowanego projektu Nasza szkoła została doposażona w sprzęt administracyjno- biurowo-informatyczny. Otrzymaliśmy m.in. zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, ploter, ekran przenośny, niszczarkę, bindownice oraz sprzęt dla informatyków czytniki kar podpisu. Sprzęt został oznakowany logo projektu i możecie z niego korzystać w pracowniach nr 5,6,7,21,34.

Przebieg realizacji projektu

 1. Doradztwo zawodowe w wymiarze 2h. Realizację godzin i terminu ustalamy indywidualnie- A. Chmura.
 2. Przygotowanie danych do umów z pracodawcą:

– pełna nazwa podmiotu

– NIP, Regon, adres siedziby

– adres miejsca wykonywania stażu

– imię i nazwisko opiekuna stażu oraz jego stanowisko

– dane kontaktowe do opiekuna stażu

– termin realizacji stażu ( dokładne daty trwania stażu)

 1. Przed realizacją stażu proszę zgłosić się po umowy oraz dokumenty dotyczące realizacji stażu które              dostarczamy do podmiotu gospodarczego
 2. Po zrealizowanym stażu dostarczamy dokumentację dotyczącą stażu do Szkolnego Koordynatora Projektu- Dż. Radułow.
 3. Realizacja kursu ECDL
 4. Odbiór dokumentacji :

           – zaświadczenie realizacji stażu

          – certyfikat szkolenia ECDL

Szkolny Koordynator projektu

Dżulia Radułow

W gabinecie Doradcy Zawodowego p. Anny Chmury trwają  spotkania z uczniami realizującymi projekt „Dobry klimat dla zawodowców”.

Każdy uczeń który zakwalifikował się do projektu realizuje spotkanie z doradcą w wymiarze 2h. Spotkania te są spotkaniami indywidualnymi, które odbywają się przed rozpoczęciem stażu.

„Egzamin z kursu ECDL odbędzie się 24.01 o godz. 15:30, drugi termin 28.01 godz. 9:30.

Obecność obowiązkowa!!!”

Harmonogram szkolenia ECDL prowadzonego w Blue House dla gr.7

Lp Data Godziny Liczba godzin
1 7.01.2019 15:30-18:30 4
2 8.01.2019 15:30-18:30 4
3 9.01.2019 15:30-18:30 4
4 10.01.2019 15:30-18:30 4
5 11.01.2019 15:30-18:30 4
6 14.01.2019 15:30-18:30 4
7 15.01.2019 15:30-18:30 4
8 16.01.2019 15:30-18:30 4
9 17.01.2019 15:30-18:30 4
10 21.01.2019 15:30-18:30 4
11 22.01.2019 15:30-18:30 4
12 23.01.2019 15:30-18:30 4
13 24.01.2019 15:30-18:30 4
14 28.01.2019 9:30-15:45 8
15 29.01.2019 9:30-12:30 4

Pierwsze zajęcia ECDL rozpoczną się 7.01.2019 o 15:30,

w siedzibie Blue House , ul. Pl. Wolności 6 w Szczecinku.

Lista osób proszona o odbiór zaświadczenia o odbyciu szkolenia ECDL.

Zaświadczenia do odbioru u Szkolnego Asystenta Koordynatora Projektu

Lp Imię i nazwisko
1 Patryk Kamiński
2 Krzysztof Kosiarkiewicz
3 Krzysztof Białek
4 Daniel Czajkowski
5 Cezary Deus
6 Piotr Kramicz
7 Michał Strzelec
8 Aleksandra Bodnar
9 Michał Kondziołka
10 Marcin Kozieł
11 Sebastian Woźniak

 

Dżulia Radułow

Dobry Klimat pomaga …

Podczas Tygodnia Przedsiębiorczości który odbywał się w naszej szkole w dn. 13.11-16.11.2018 projekt „Dobry klimat dla zawodowców” postanowił wspomóc Samorząd Uczniowski  i  Szkolny Klub Wolontariusza. Odbywała się loteria fantów oraz przeprowadzono licytację dwóch pudełek niespodzianek. Zgromadzone środki zostały w pełni przekazane na ręce Szkolnego Klubu Wolontariusza, który przeznaczy je na akcję MOPS „Zimą tez może być ciepło” dotyczącą zakupu odzieży dla osób bezdomnych.

Uczestnicy szkolenia ECDL w ramach  projektu „Dobry klimat dla zawodowców” – listopad 2018

Lp Imię i nazwisko
1 Natalia Zglińska
2 Monika Katarzyna Kriger
3 Emilia Cencek
4 Paulina Bobrowska
5 Dawid Łapicz
6 Laura Ambrożewicz
7 Wiktoria Agnieszka Wójtowicz
8 Klaudia Aleksandra Magierska
9 Norbert Walkosz-Berda
10 Vanessa Wiktoria Pęczak
11 Patryk Dominik Andrusieczko
12 Krzysztof Wajda

 

Uczestnicy szkolenia ECDL w ramach  projektu „Dobry klimat dla zawodowców” –  I tura 2019

*tłustym drukiem oznaczeni są maturzyści.

Lp Imię i nazwisko
1 Agnieszka Giłka
2 Oliwia Wałaszczyk
3 Dawid Tomasz Król
4 Wiktor Dojlida
5 Damian Piotr Polichowski
6 Paweł Kępa
7 Dominik Prymicz
8 Marcin Jakub Czarnecki
9 Stanisław Grosicki
10 Arkadiusz Damian Tatarowicz
11 Weronika Izabela Findling
12 Wiktoria Domaracka
13 Przemysław Liszko
14 Małgorzata Dorota Grecka
15 Kacper Andrzej Szumert
16 Patryk Jakub Nowacki

 

Uczestnicy szkolenia ECDL w ramach  projektu „Dobry klimat dla zawodowców” – II tura 2019

 

Lp Imię i nazwisko
1 Jakub Skrzeczewski
2 Oskar Wagner
3 Izabela Kamila Uchnast
4 Karolina Gebauer
5 Monika Jadwiga Sitek
6 Michał Taraszczuk
7 Arkadiusz Sikora
8 Weronika Rudnicka
9 Aleksandra Kamila Mańkowska
10 Natalia Kulesza
11 Zuzanna Płatosz
12 Dawid Smółka
13 Aleksandra Zwolan
14 Dominika Struska
15 Filip Kobiałka
16 Natalia Denis

 

Uczestnicy szkolenia ECDL w ramach  projektu „Dobry klimat dla zawodowców” – III tura 2019

Lp Imię i nazwisko
1. Maciej Genjamin Groszewski

 

 

Uczestnicy szkolenia ECDL w ramach  projektu „Dobry klimat dla zawodowców” – IV tura 2019

Lp Imię i nazwisko
1. Sandra Grabkowska
2. Paula Haumann

 

 

Uczestnicy szkolenia Prawa jazdy w ramach  projektu „Dobry klimat dla zawodowców” –2019

Lp Imię i nazwisko
1. Joanna Zielska
2. Emilia Pielak
3 Anita Maria Kowalczuk
4 Kamil Hałuszka

 

Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników projektu „Dobry klimat dla zawodowców” odbędzie się w środę, 27. września 2018 r. w godzinach 14:30 – 16:00 (8. i 9. lekcja), w świetlicy internatu.

Przebieg spotkania:

1.  Omówienie rodzajów dokumentacji rekrutacyjnej.

2.  Omówienie regulaminu uczestnictwa w projekcie.

3.  Sporządzanie kwestionariusza rekrutacyjnego.

4.  Sporządzanie wymaganych oświadczeń rekrutacyjnych.

Spotkanie informacyjne dla kandydatów na uczestników projektu „Dobry klimat dla zawodowców” – z klas III i IV TZ – odbędzie się w czwartek, 20.09.2018 r. o 15:25 w sali 34. Serdecznie zapraszamy!

Przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie osób odpowiedzialnych za realizację projektu w Zespole Szkół nr. 1 im. KEN w Szczecinku.
 2. Przedstawienie celu i zadań projektu.
 3. Przedstawienie funkcjonowania zakładek dotyczących projektu na stronie internetowej szkoły.
 4. Przedstawienie form wsparcia wchodzących w realizację projektu.