Języki obce

Kandydatom do naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 oferujemy następujące języki nowożytne:
język pierwszy (kontynuacja):
język angielski albo język niemiecki
język drugi:
język angielski albo język niemiecki albo język rosyjski