październik 2021 - Zespół Szkół Nr 1 im. KEN

Na podstawie Prawa Oświatowego Art.121a „Staż uczniowski”-Dz.U.2021.1082 pkt. 4 Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.
Format Nazwa dokumentu Komentarz
Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie gimnazjum  
Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie szkoły …

„Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Jan Zamoyski

Zespół Szkół nr 1 im. KEN
ul. Szczecińska 47
78-400 Szczecinek
tel.: (+48) 94 37 43 122
fax.: (+48) 94 37 42 777