Ogłoszenia

WZROST OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE OD 01.01.2022 r.

 

Kierownik internatu informuje, że od 01 stycznia 2022 r. wzrasta opłata za zakwaterowanie w internacie z 50,00 zł do 60,00 zł miesięcznie.

PRZYJAZD MŁODZIEŻYDO INTERNATU ZS NR 1 IM. KEN           

31.08.2021 r.  
(WTOREK)
OD GODZ. 16.00

 

Ważne!

  • Do internatu może być przyjęta wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
  • Ze względu bezpieczeństwa ogranicza się wejście osób do budynku internatu. W razie konieczności razem z dzieckiem może wejść tylko jeden rodzic/opiekun.
  • Wchodząc do budynku internatu należy obowiązkowo:
  • zdezynfekować ręce(środki dezynfekcyjne znajdują się przy drzwiach wejściowych)
  • założyć maseczkę ochronną
  • zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m)w każdej przestrzeni internatu
  • Wychowanek przyjeżdzający do internatu musi być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej w takiej ilości, aby była ona wystarczająca na pobyt.
  • Do internatu należy przywieźć wyłącznie niezbędne rzeczy.

Spotkanie nowych mieszkańców z kierownikiem internatu

odbędzie się

w świetlicy internatu
w środę 1 września 2021 r.:

dziewczęta – godz. 16.00

chłopcy – godz. 16.30

Obecność obowiązkowa!