Zawodowcy przyszłości Archives - Zespół Szkół Nr 1 im. KEN

Wszystkie dokumenty należy drukować w kolorze Dokumenty rekrutacyjne projektu
Format Nazwa dokumentu Komentarz
Deklaracja uczestnictwa  
Formularz zgłoszeniowy do projektu  
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
Oświadczenie uczestnika projektu  
Dokumenty potwierdzające realizacje staży uczniowskich
Format Nazwa dokumentu Komentarz
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego  
Dziennik stażu uczniowskiego  
Nota księgowa  

„Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Jan Zamoyski

Zespół Szkół nr 1 im. KEN
ul. Szczecińska 47
78-400 Szczecinek
tel.: (+48) 94 37 43 122
fax.: (+48) 94 37 42 777