Na terenie naszego internatu aktywnie działa sekcja sportowa, która propaguje czynny wypoczynek jako formę spędzania czasu wolnego. Koordynatorem działań tej sekcji są jej opiekunowie – P. Joanna Racisz-Czapla i P. Patryk Zaborowski.

Wychowankowie mają możliwość spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowo-rekreacyjnych odbywających się cyklicznie w sali gimnastycznej, siłowni, sali do DARTA oraz na boiskach Orlik. Pozwalają one m.in. na poznanie różnorodnych form aktywności fizycznej i dbałość o dobrą kondycję.

Aby wzbogacić ofertę zajęć i nadać jej charakter integrujący młodzież organizowane są różnorodne rozgrywki sportowe, w których współzawodniczą zarówno poszczególne grupy wychowawcze naszego internatu, jak i młodzież z innych internatów działających na terenie naszego miasta. Liczne internackie i międzyinternackie turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki czy tenisa stołowego stały się już tradycją i na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych internatu.