Kierownik internatu informuje, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują następujące stawki opłat za pobyt w internacie:

  • zakwaterowanie – 100 zł miesięcznie
  • wyżywienie – 14 zł dzienna stawka żywieniowa
    Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Więcej informacji na temat opłat znajduje się w zakładce PŁATNOŚCI